Test om du har tørre øyne!

Dame med tørre øyne
Ved å ta testen under, får du en indikasjon på om du har tørre øyne og en anbefaling på om du bør bestille en tørre øyne konsultasjon hos oss.

Ta testen ved å holde mobilen liggende, eller på en pc eller mac, slik at du ser hele bredden i testen.

Progress: 0%
av 100%

Har du opplevd noe av dette i løpet av den siste uken?

Alle spørsmål må være besvart
Hele tiden Det meste av tiden Halvparten av tiden Noen ganger Aldri
Følelse av grus eller fremmedlegemer i øynene
Smerte eller irritasjon i øynene
Lysfølsomhet i øynene
Tåkete syn
Dårlig syn

Har problemer med øynene begrenset deg til å gjøre noe av dette i løpet av den siste uken?

Alle spørsmål må være besvart
Hver gang De fleste gangene Halvparten av gangene Noen ganger Aldri Ikke relevant
Bilkjøring om natten
Arbeid ved pc
Se på tv

Har du følt ubehag i øynene i noen av disse situasjonene den siste uken?

Alle spørsmål må være besvart
Hver gang De fleste gangene Halvparten av gangene Noen ganger Aldri Ikke relevant
Når det blåser
I lokaler med tørr luft
I bil/rom med aircondition

Vi anbefaler at du bestiller en tørre øyne konsultasjon.

Klikk her og bestill en tørre øyne konsultasjon

Dersom du likevel føler at du bør ha en tørre øyne konsultasjon, kan du bestille en time for en grundigere konsultasjon.

Klikk her og bestill en tørre øyne konsultasjon