Et brilleglass skal gi god synskomfort, og det kan med fordel være lettest og tynnest mulig. Brilleglassets kvaliteter og egenskaper vil også være avgjørende for brillens utseende.

Tykke plussglass forstørrer øynene, og tykke minusglass forminsker øynene. Reduseres tykkelsen vil man oppnå mer naturlig utseende av øynene bak brilleglasset. Brillen blir i tillegg mer behagelig på nesen pga redusert vekt.

 • Det finnes i hovedsak fem faktorer som avgjør kvalitet og komfort i brilleglassene:

  • Hvilken synsfeil de skal korrigere
  • Hvilket materiale de er laget av
  • Hvilken styrke de har
  • Hvilken overflate behandling de har
  • Hvilke individuelle behov og krav du har som brillebruker

   

 • Tidligere ble alle brilleglass produsert i glassmaterialet, såkalt mineralske glass. I dag derimot, er over 90% av alle solgte brilleglass i Norden plastglass. Plastglass går ikke så fort i stykker som mineralske, og er vesentlig lettere. Det produseres brilleglass i plastmateriale med høy brytningsindeks som betyr at glassene blir tynne og lette selv i høye styrker.

   

 • Hvor stor evne et glassmateriales har til å bryte lyset kalles brilleglassets brytningsindeks. Et glass med høy brytningsindeks kan produseres vesentlig tynnere enn et med lavere indeks. Dette er spesielt viktig for brillebrukere med høye styrker i brilleglassene.

 • I tillegg til de materialegenskapene som selve brilleglasset har, kan du velge mellom flere ulike overflatebehandlinger. Enkelt sagt kan du spesialbestille dine brilleglass etter behov, ønsker og pris.

  Fire forskjellige nivåer på overflatebehandling:

  1. Antirefleks, ekstra glatt overflate, ekstra herding og antistatisk effekt
  2. Antirefleks, ekstra glatt overflate, herding
  3. Antirefleks, herding
  4. Ubehandlet

   

 • Et moderne overflatebelegg er sammensatt av flere lag. Et herdelag, et antireflekslag, et glatt hydrofobt lag og et belegg som gir overflaten en antistatisk effekt. Det er også verdt å merke seg at det er kvalitetsforskjeller på de forskjellige lagene. For eksempel kan et moderne herdelag gi dobbelt så sterk ripebeskyttelse som et herdelag av eldre type.

  Les også: X-tra rene brilleglass

 • Gir plastmaterialet en sterkere overflate for å redusere slitasje og riper i brilleglassene.

   

 • Reduserer refleksene i brilleglassene og sørger for at mest mulig lys slipper inn til øyet. Dette fremmer kontrastene og gjør glassene kosmetisk pene å se på. Videre sørger denne behandlingen for å blokkere de skadelige UV-strålene.

   

 • En glatt og hydrofob behandling ytterst vil sammen med en antistatisk effekt sørge for at brilleglassene trekker til seg mindre smuss og støv, og at glassene blir lettere å rengjøre når det først må til. Dette har en positiv bi-effekt ved at man pusser brillene sjeldnere og man får dermed mindre slitasje på glassene.

Bestill en utvidet synsundersøkelse med optomap

veil. kr 1190,-

Optiker med otpomapbilde

Finn din nærmeste Interoptik-butikk