En utvidet synsundersøkelse med optomap hos Interoptik omfatter mer enn å finne ut hvilke styrker du trenger i dine briller eller kontaktlinser. En slik synstest kan også avdekke tegn på øyesykdommer på et tidlig stadium. Jo tidligere diagnose, jo bedre prognose. Tidlig diagnostisering kan redde synet til et menneske.

Din øyehelse, vårt ansvar

En utvidet synsundersøkelse med optomap hos oss tilpasses dine individuelle behov. Undersøkelsen tar ca. 45 - 60 minutter og koster kr 1.190 (veil. pris).

I synsundersøkelsen skal vi avdekke dine styrkebehov og følge opp dine øynes helsetilstand. Ved hver synstest du tar hos oss, tar vi et digitalt bilde av netthinnen din. Det er dette vi kaller et optomap-scan. Optomap-bildet lagres i din journal slik at vi kan sammenligne bildene ved neste synstest. På denne måten kan vi følge øyehelsen din tett, og ta vare på øynene dine gjennom hele livet. 

Slik utfører vi en utvidet synsundersøkelse hos Interoptik:

 • En innledende samtale og undersøkelse av synet ditt er viktig for at optikeren skal kunne tilpasse synsundersøkelsen best mulig til dine individuelle behov. 

  Vi starter med noen innledende spørsmål slik at optikeren kan:

  • kartlegge ditt synsbehov
  • vite hvordan det står til med din helse og om du bruker medisiner som kan påvirke synet
  • kartlegge om det er kjente øyesykdommer i familien

  Deretter utføres en innledende undersøkelse hvor optikeren undersøker:

  • synsskarphet
  • samsyn
  • sidesyn

  Vi understreker at alle optikere har taushetsplikt.

 • Du undersøkes for:

  • Langsynthet
  • Nærsynthet
  • Skjeve hornhinner
  • Aldersrelatert langsynthet 


  Utmålingen foregår på denne måten:

  1. Synet ditt måles først ved hjelp av en autorefraktor – en maskin som gir et objektivt mål av dine styrker basert på hvordan lyset fra maskinen endres når det kommer inn i øyet.
  2. Optikeren går gjennom flere kontrolltester hvor du som pasient skal svare hvilke alternativer du ser best med. I dette steget undersøkes øynene hver for seg.
  3. Deretter må øynene balanseres mot hverandre. Målet er at begge øynene skal fokusere likt, slik at man oppnår best mulig synskomfort og skarphet.
 • Samsyn handler om hvor godt du bruker øynene sammen, hvordan du koordinerer øyebevegelsene til å kunne fokusere på et punkt samtidig slik at det oppfattes enkelt, skarpt og tredimensjonalt, og det å kunne følge en tekstlinje presist og problemfritt.

  I en synsundersøkelse vil optikeren sjekke hvordan øynene dine samarbeider. Dette er en viktig forutsetning for behagelig og godt syn. Avdekker optikeren avvik kan dette korrigeres med samsynstrening eller brilleglass med prismer.

  • Den ytre delen av øyet undersøkes med et forstørrende mikroskop kalt en spaltelampe. Her ser optikeren etter blant annet unormale tilstander på den synlige delen av øyet, betennelser i/rundt øyelokket samt kvaliteten på tårefilmen.
  • Spaltelampen benyttes også til å undersøke den delen av øyet som ligger rett innenfor pupillen, samt linsen som er inne i øyet.
  • Ved hjelp av et Optomap-scan tar optikeren bilde av netthinnen i vidvinkel. Det meste av netthinnen er synlig i et enkelt bilde, og det er mulig å stille diagnose på øyets helsetilstand på et tidlig tidspunkt.
  • Netthinnebildene lagres, og ved neste synsundersøkelse kan optikeren sjekke eventuelle forandringer. Om vi ser noe på bildet som krever tiltak, blir det bestemt hva som skal gjøres. Enten er det en tilstand som optikeren selv kan følge opp, eller så henviser optiker videre til fastlege eller øyelege.
  • Synsfelt er området man oppfatter lysintrykk fra når øynene har konstant blikkretning. Altså den delen av omgivelsene som øyet oppfatter når både øyet og hodet holdes i ro. Et intakt synsfelt er avgjørende for at man skal kunne orientere seg i omgivelsene. Til å måle størrelsen og følsomheten på synsfeltet bruker vi perimeter. Dette fungerer ved at vi tester lysfølsomheten med lysglimt av varierende intensitet i gitte punkter i synsfeltet.
  • I gitte tilfeller vil optikeren ta et OCT dybdebilde av netthinnen for å undersøke lagene netthinnen er bygget opp av. Dette vil være ved f.eks: 
   • øyesykdommer i familien
   • høyt trykk
   • reduksjon i synsstryrke (visus). Det vil si at du ikke klarer å se de forventede linjene på synsprøvetavlen med korreksjon
   • alle over 60 år for å avdekke evt. øyesykdommer så tidlig som mulig (som f.eks grønn stær og forkalkning).
   • endringer i overflaten på netthinnen i et optomap-scan
   • nærsynt over -6
 • Optikeren måler trykket inne i øynene. Er trykket for høyt kan det klemme og skade blodårer og nervetråder, noe som kan gi skader på synsnerven og nedsatt syn.

  Grønn stær (Glaukom) kan ofte være forårsaket av et unormalt trykk inne i øyet.

 • Avslutningsvis i synsundersøkelsen vil optikeren gi deg en oppsummering av funnene. Du får en utfyllende forklaring på din synsstatus, og eventuelt hvilke forskjellige synshjelpemidler som passer for deg. Optikeren vil også gi råd om hvor ofte det er fornuftig å komme til synsundersøkelse, også kalt synstest.

  Dersom undersøkelsen viser at du trenger en medisinsk vurdering av øynene dine, vil du bli henvist direkte til øyelege eller fastlege om det er mer hensiktsmessig.

Det finnes ulike synsundersøkelser og undersøkelser av øyehelse for alle aldere og behov. Se en oversikt over hvilke undersøkelser vi tilbyr her: Synsundersøkelser

Finn din nærmeste Interoptik-butikk

Optiker med otpomapbilde

Utvidet synsundersøkelse med optomap

veil. pris 1190,-

Bestill time