Henvisning til øyelege

optiker kan henvise til øyelege
Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at optikere skal kunne gi direkte henvisning til øyelege. Pasientene behøver dermed ikke gå via fastlege for å bli henvist til øyelege. Pasientene vil få dekket utgifter til undersøkelse og behandling hos øyelege på samme måte som ved henvisning fra lege.

Din optiker kan henvise deg direkte til øyelege

Endringen gjør at folk som trenger legehjelp på grunn av synsproblemer raskere kommer i kontakt med øyelege. Dessuten slipper pasientene å bruke penger på legebesøk og legene får fristilt tid til andre pasienter, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. - 21.01.2009

Personer med synsproblemer kommer i hovedsak til optiker i forbindelse med synsundersøkelse og synstest eller kontroll knyttet til anskaffelse av briller eller kontaktlinserGrå stær og grønn stær, kikkertsynforkalkninger i øyet og netthinneavløsninger er av de vanligste lidelsene en optiker kan oppdage hos sine pasienter og som må følges opp av øyelege.

En optiker kan også gjennom sine undersøkelser oppdage for eksempel symptomer på begynnende diabetes og høyt blodtrykk. Dette gir grunnlag for henvisning til allmennlege.

Informasjon etter behandling hos øyelegen vil bli sendt til henvisende behandler, enten optiker eller fastlege. Pasienten kan gi samtykke til at informasjon fra øyelege til optiker også sendes til fastlegen.


Pressemelding fra helse og omsorgsdepartementet, publisert 21.01.2009

Finn din nærmeste optiker