Optiker kan henvise deg direkte til øyelege. Du behøver ikke gå via fastlege for å bli henvist til øyelege. Du vil få dekket utgifter til undersøkelse og behandling hos øyelege på samme måte som ved henvisning fra lege.

Din optiker kan henvise deg direkte til øyelege

Personer med synsproblemer kommer i hovedsak til optiker i forbindelse med synsundersøkelse eller kontroll knyttet til bruk av briller eller kontaktlinser. Grå stær, grønn stær, kikkertsyn, forkalkninger i øyet og netthinneavløsninger er de vanligste lidelsene en optiker kan oppdage hos sine pasienter og som må følges opp av øyelege.

En optiker kan også gjennom sine undersøkelser oppdage for eksempel symptomer på begynnende diabetes og høyt blodtrykk. Dette gir grunnlag for henvisning til allmennlege.

Informasjon etter behandling hos øyelegen vil bli sendt til henvisende behandler, enten optiker eller fastlege. Pasienten kan gi samtykke til at informasjon fra øyelege til optiker også sendes til fastlegen.

 

Finn din nærmeste Interoptik-butikk

Optiker med otpomapbilde

Utvidet synsundersøkelse med optomap

veil. pris 1190,-

Bestill time