Åpne Interoptik-butikker

Helsedirektoratet fattet 15. mars vedtak om å stenge optiske virksomheter. 16. mars supplerte direktoratet med et nytt vedtak. Her presiseres det at vi som aktør i optikerbransjen kan holde våre butikker åpne for varesalg og avhenting av briller og linser. Kliniske tjenester, som ordinære synsundersøkelser og helseundersøkelser, kan for tiden ikke utføres. Dette er et viktig tiltak for å begrense spredning Corona-viruset.

I flere kommuner er våre smittevernstiltak godkjent av kommuneoverlegen med tillatelse til å gjennomføre strengt nødvendige og akutte undersøkelser – se om dette gjelder din nærmeste Interoptik-butikk. Vi er i dialog med en rekke av landets kommuner for å få tilsvarende tillatelse for flere av våre butikker. Våre butikksider oppdateres derfor fortløpende.

Kontakte kundeservice?

Kontakt oss

Slik håndterer Interoptik Corona

Corona-virus

Få linser hjem i posten

Les mer om Linseavtalen

NYHETER OG AKTUELT

Briller og solbriller