Hvor mye skjermtid bør ditt barn ha?

22. JUNI 2018

Et barn som ser på en Ipad. Et barn som ser på en mobiltelefon. Barn som leker utendørs.

Unødig mye tid innendørs med nettbrett og datamaskin kan gjøre barna nærsynte! Lær dem å balansere aktiv lek ute med skjermtid fra ung alder.

Det er positive og negative effekter ved at barn lærer seg å bruke nettbrett og pc. De kan selv hente informasjon, utvikle ferdigheter og til og med få nye venner. Baksiden av medaljen er faren for et stillesittende liv fra ung alder, og at nærsynthet utvikles. For mye skjermtitting kan også føre til søvnproblemer grunnet den negative effekten blått lys har på søvnen.

Som foreldre: Ta tak i barnas databruk! Lag rutiner for når barnet ditt kan bruke nettbrett og datamaskin, på samme måte som dere har regler for lekser, måltider, aktiviteter og leggetid. 

Interoptik er svært opptatt av dette temaet fordi vi ser at stadig flere barn blir nærsynte. Optikere hos Interoptik anbefaler å få barna ut i aktiv lek i dagslys, det har synet veldig godt av.

Interoptik anbefaler at store og små tar regelmessige pauser fra skjermbruk med 20-20-20-20 regelen: Hvert 20. minutt skal barnet ta 20 sekunders pause. Blunk fullstendig 20 ganger og fokuser på noe 20 meter borte.

Forskere fra American Academy of Pediatrics Adolescents anbefaler disse reglene for bevisst skjermbruk:

7 tips til barn og Ipad

 • For barn som er yngre enn 18 måneder, frarådes det bruk av skjerm.
 • For barn mellom 18-24 måneder, anbefales det at om foreldre ønsker å innføre medier, bør de velge programmer eller applikasjoner med god kvalitet og bruke dette sammen med barnet.
 • For barn som er to år og eldre, bør bruken begrenses til toppen én time hver dag. Innholdet bør ha høy kvalitet. Foreldrene bør være til stede og hjelpe barnet med å forstå hva det ser.
 • Ingen bør ha skjermtid under måltidet, og alle bør legge bort skjermen innen en time før sengetid. Det bør heller ikke være tilgang på skjerm på soverommet etter leggetid.
 • Unngå å bruke mediene som en måte å roe et barn ned på.
 • Ikke føl deg presset til å introdusere teknologien tidlig. Det er så intuitivt, at barna lærer seg det fort nok.
 • Slå av tv og annen skjerm når det ikke er i bruk.

4 tips om Ipad og barn i skolealder

 • Lag en plan over mediebruken i familien som beskriver hvilke typer medier familiemedlemmene bruker og hvor ofte. Dette må inkludere foreldrene.
 • Følg retningslinjene om daglig fysisk aktivitet (en time) og søvn (8-12 timer, avhengig av alder).
 • Unngå bruk av skjerm en time før leggetid, og ikke la barna sove med en skjerm på soverommet.
 • Ha løpende kommunikasjon med barna om privatliv på nettet, nettmobbing og de utfordringene nettbruk fører med seg.

Print gjerne rådene ut og ha dem hengende på veggen hjemme. Slik blir man minnet på digital kompetanse daglig.

 

Digital kompetanse

Forskerne fra American Academy of Pediatrics skriver i artikkelen Children and Adolescents and Digital Media  at bruken av digitale medier har vokst i løpet av det siste tiåret. Forskning som er gjort på området, tyder på at de nye mediene har både fordeler og er en risiko for helsen til barn og ungdom. Evidensbaserte fordeler ved bruk av digitale og sosiale medier er tidlig læring, møte med nye ideer og kunnskap, økt mulighet for sosial kontakt og støtte, og nye muligheter for å få tilgang på helsefremmende informasjon.

Videre skriver forfatterne bak rapporten om risikoen mediene fører med seg: Ifølge forskningen kan mediebruken føre til negative helseeffekter på søvn, oppmerksomhet og læring - som igjen kan føre til høyere forekomst av fedme og depresjon. Samtidig er det en økt risiko for eksponering for unøyaktig, upassende eller usikkert innhold og kontakter.

De skriver at for et barn er det viktig å opprettholde tilstrekkelig fysisk aktivitet, et sunt kosthold, god søvnhygiene og å ha et sosialt miljø. De mener det er nyttig å lage en individuell plan over mediebruken for barnet, tenåringen eller familien, som kan gi en god balanse mellom skjermtid og andre aktiviteter, sette grenser for tilgang til innhold, veilede med tanke på personopplysninger og oppfordre til kritisk tenkning og digital kompetanse.

 

Hentet fra NHI

 

Kontakt din nærmeste Interoptik for mer informasjon om synsundersøkelse for barnet ditt.