En av våre leverandører på kontaktlinser, Johnson & Johnson, opplever for tiden globale produksjonsproblemer. Dette kan føre til at din linsebestilling blir forsinket.

Vi har fått beskjed om at Johnson & Johnson dessverre har store forsyningsproblemer. Leverandøren sliter fortsatt med forsyningsutfordringer grunnet en høy global etterspørsel og mangel på kvalifisert arbeidskraft og visse råvarer. Dette er dessverre ikke bare et problem som rammer vår kjede, men hele bransjen rammes i større eller mindre grad. Mangel på kvalifisert arbeidskraft og økte utfordringer med å skaffe visse råvarer er også en faktor. Dette er dessverre ikke bare et problem som rammer vår kjede, men hele bransjen rammes i større eller mindre grad.

Dette gjelder spesielt for Acuvue Moist-familien og Oasys 1 day Toric. Generelt er det lenger leveringstid på toriske og multifokale linser.

Har du Linseavtalen og er tom for linser, kan du kontakte din nærmeste Interoptik-butikk for å få reservelinser du kan bruke i mellomtiden. Det er ikke sikkert butikken vil ha nøyaktig din type/styrke, men de vil finne noe som er så nært som mulig. Du kan også ta kontakt med vår kundeservice: Kundeservice linseavtalen

20 % rabatt på briller

Dersom du har Linseavtalen minner vi om at du alltid har 20 % rabatt på briller. Dette kan komme godt med hvis du ikke har oppdaterte briller til de situasjonene du ikke ønsker eller kan bruke kontaktlinser. Brillene bestilles i din nærmeste Interoptik-butikk.

Finn din nærmeste Interoptik-butikk

Tid for undersøkelse?

Finn ledig time til synsundersøkelse, tørre øyne eller kontaktlinsekontroll

Dame med kontaktlinser