Synsundersøkelse og førerkort

Alle som kjører kjører bil, enten du er en erfaren eller helt ny sjåfør, bør undersøke synet. Undersøkelser viser dessverre at altfor mange bilførere ser for dårlig, noe som reduserer trafikksikkerheten både for sjåføren selv og for deres medtrafikanter.

Attest fra optiker

Når du for første gang skal ta førerkort i klassene A, A1, A2, B, B1, BE, AM, S og T, kreves en egenerklæring om helse. Ved førerprøven må du fremlegge en attest fra optikeren eller lege på at du oppfyller alle synskravene for kjøring eller ta en synstest i forbindelse med oppkjøringen.

Ofte vil du ikke merke at synet gradvis reduseres, og mange vet heller ikke hvor godt det er mulig å ved å gå rundt med nedsatt syn. 

Inntakt synsfelt

Når du kjører bil må du vite at synsfeltet ditt er inntakt. Synsfeltet er området som du kan oppfatte lysintrykk fra når øynene har konstant blikkretning. Det vil si den delen av omgivelsene som øyet oppfatter når både øyet og hodet holdes i ro. Et intakt synsfelt er avgjørende for at du skal kunne orientere deg i omgivelsene. Til å måle størrelsen og følsomheten på synsfeltet bruker vi et perimeter. Dette fungerer ved at vi tester lysfølsomheten med lysglimt av varierende intensitet i gitte punkter i synsfeltet.

Hos Interoptik koster synsundersøkelsen for førerkort fra kr 840. Vi undersøker alt det nødvendige ved ditt syn for å fylle ut førerkortattesten, samt øyehelse og anbefaling vedrørende behov for synskorrigering. 

Ved bestilling av time kan du si til optikeren din at du trenger en førerkortattest, slik at alle deler av attesten blir utfylt når du er til undersøkelse. 

Husk at det er viktig å se godt i trafikken!

  • Skjema for egenerklæring kan du laste ned her. Dette skal tas med ferdig utfylt og signert til timen.
  • I butikkene våre har vi skjema for "optikerattest" klar for utfylling. Du kan også laste det ned her.

 

NB: Attesten kan ikke være eldre enn 3 mnd. når du skal ta oppkjøring.

 

Ønsker du mer detaljer kan du laste ned vedlagt dokument ang. Forskrift om førerkort fra Lovdata, her.