Grå stær, eller katarakt, er en normal aldersforandring som påvirker linsen inne i øyet. Det er den mest utbredte øyesykdommen i Norge.

Årsaker til grå stær

I noen tilfeller kan diabetes eller enkelte medisiner resultere i grå stær. Hvis dette er en mulig bivirkning av dine medisiner, bør du passe på å jevnlig gå til synsundersøkelse slik at vi får følge opp utviklingen av øyehelsen din.

Eksponering for UV-ståler over tid kan også fremskynde utviklingen. Årsaken er at UV-strålene i sollyset i stor grad stopper i øyelinsen og får denne til å endre seg. Dersom linsen utsettes for skade kan katarakt oppstå.

En kan også ha medfødt grå stær. Uansett årsak til katarakt er resultatet at den ellers klare linsen blir gråaktig, og derfor vanskeligere å se gjennom.

Symptomer på grå stær

Noen opplever først at de blir mer nærsynte enn før, noe som ellers ikke er så vanlig når man har passert 50 år. Dobbeltsyn og tåkesyn er også vanlig, og mange legger merke til at omgivelsene blir mer gråbrune og duse. Økt blending i sterkt sollys er også et vanlig symptom, da en kan oppleve at lyset "blør" mer når det går gjennom den uklare linsen.

Forebygge grå stær

Den vanligste årsaken til grå stær er alder, noe som er umulig å forebygge. Å bruke solbriller, spesielt i mye og skarpt lys vil også ha en positiv forebyggende effekt. 

(https://www.blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger/gra-staer-katarakt)

Behandling av grå stær

Det er kun øyeoperasjon som kan fjerne grå stær. Dette er i dag en rutineoperasjon og skjer poliklinisk. Selve grå stær operasjonen tar under en time, og innebærer at den naturlige linsen byttes ut med en ny kunstig linse. Denne nye linsen kan også være torisk eller multifokal – men er noe annet enn de vanlige linsene du kjøper hos optiker.

Etterstær

Etter en vellykket operasjon kan enkelte oppleve at synet allikevel blir svakere. Dette kalles etterstær, og kommer vanligvis i løpet av det første året etter operasjon. Symptomene på etterstær er de samme som på grå stær. Også etterstær kan behandles effektivt og uten smerter.

Finn din nærmeste Interoptik-butikk

Optiker med otpomapbilde

Utvidet synsundersøkelse med optomap

veil. pris 1190,-

Bestill time

Alt om øyetilstander

Øynene våre er fintfølende og sensitive. Du kan oppleve forskjellige øyetilstander som røde eller rennende øyne. Det finnes en rekke ulike øyetilstander - vi forklarer deg hvilke.

optiker - tørre øyne

Alt om øyesykdommer

Visste du at synsundersøkelsen kan oppdage øyesykdommer på et tidlig stadium – noe som i de fleste tilfeller bedrer utfallet av sykdommen betydelig?

Øyesykdommer

Alt om synsfeil

Man kan ha varierende grad av synsfeil. Noen merker den nesten ikke i det hele tatt, mens andre er helt avhengig av hjelpemidler for å klare seg i hverdagen.

undersøkelse av optiker