Har du diabetes har du større risiko for å utvikle en netthinnesykdom kalt diabetes retinopati. Derfor er det veldig viktig at du går regelmessig til synsundersøkelser for å følge med på utviklingen av øyehelsen din. Visste du at et høyt blodsukker over tid er hovedårsaken til skader på netthinnen?

Hva er diabetes retinopati?

Diabetes retinonpati er en øyesykdom som rammer mennesker med diabetes. Jo flere år du har hatt diabetes desto større er risikoen for å få diabetes retinopati. Andre risikofaktorer som kan fremskynde utviklingen av tilstanden hos diabetes-pasienter er blant annet røyking, høyt blodtrykk og høyt kolesterolnivå.

Det du derimot kan gjøre er å passe på kroppen din, trene jevnlig og spise sunt så risikoen for diabetes type 2 reduseres

Årsaker til diabetes retinopati

Diabetes retinopati oppstår hvis de små blodårene på netthinnen har blitt delvis eller helt tette. Kroppen kompenserer for dette ved å danne nye blodårer for å sikre at tilførselen av næring til de omkringliggende cellene opprettholdes. Slike nydannede blodårer er derimot sprøere, og risikoen for blødninger er dermed større. Dette kan igjen føre til blødninger og arrdannelser, og resultere i nedsatt syn.

Enkelte kan også få et diabetisk makulaødem. Dette kan forekomme i alle faser av diabetes retinopati, og er en hevelse som skyldes en lekkasje i den gule flekken – også kalt makula. Kommer du tidlig til behandling er sannsynligheten større for et godt resultat.

Symptomer på diabetes retinopati

Grad av symptomer varierer, avhengig av hvor på netthinnen skaden har inntruffet,og hvor stor den er. Synsfeltutfall og slørete syn er derimot de vanligste symptomene. De gradvise forandringene i øynene merkes derimot ikke, noe som i seg selv er en risiko. Årlig synsundersøkelse er derfor viktig.

Behandling av diabetes retinopati

Det er i dag ingen garanti for å få et forbedret syn når man behandles for diabetes retinopati. Behandlingen går ut på å redusere risikoen for en forverring av synstilstanden, og gjennomføres ved laserbehandling eller operasjon. Aller viktigst er derfor en godt kontrollert diabetes.

Har du først utviklet diabetes retinopati er for eksempel luper, lupebriller, filterbriller og kikkerter til god hjelp for å forbedre synsopplevelsen, men synet kan dessverre ikke reverseres tilbake til slikt det var før tilstanden brøt ut.

Finn din nærmeste Interoptik-butikk

Optiker med otpomapbilde

Utvidet synsundersøkelse med optomap

veil. pris 1090,-

Bestill time