Så mange som en femtedel av barn som begynner på skolen har redusert syn. Altfor få foreldre er oppmerksomme på problemet, noe som dessverre kan gå på bekostning av barnas lære.

Det er ikke få ganger jeg har undersøkt 1.-3. klasseelever som har hatt altfor dårlig syn til å kunne lese og lære optimalt. Det er fryktelig synd.

Slik det er i dag blir barn kalt inn til en obligatorisk synsundersøkelse når de er på 4-års kontroll ved landets helsestasjoner. Denne kontrollen er kun en grov screening hvor noen få enkle tester gjennomføres. Blant annet blir synsskarpheten målt. Testen sier derimot lite om hvorvidt barnets synssans vil fungere godt for optimal læring i skolen over tid. I tillegg kan synet endre seg vesentlig fra barnet er fire år gammelt frem til skolestart to år senere.

Det er også viktig å huske på at det er svært vanskelig for en fireåring å uttrykke hva han eller hun ser og føler. En seksåring klarer det naturlig nok mye bedre. Dermed øker også kvaliteten på synsundersøkelsen og det blir enklere å identifisere eventuelle problemområder.

Synstest avdekker dysleksi

Omtrent fem prosent av landets befolkning har spesifikke lese- og skrivevansker, altså dysleksi. For å avdekke dysleksi kreves en såkalt samsynstest. Godt samsyn, det vil si hvor godt øynene arbeider sammen, er viktig for at barnet skal klare å holde fokus når det skal lære å lese.

Sliter barna med konsentrasjonsvansker eller blir raskt slitne av å lese, så bør de ta en synsundersøkelse. Foreldre må følge med på dette, slik at ikke skolearbeidet blir vanskeligere enn det må.

Finn din nærmeste Interoptik butikk

 • Interoptik har utviklet en huskeliste for alle småbarnforeldre med øyevettregler for skolestart:

  • Undersøk barns syn før skolestart: Ett av fem barn har redusert synsfunksjon. Det kan du gjøre noe med.
  • Husk at barn som ser godt lærer best: Barn som ser godt har økt oppmerksomhetsevne og konsentrerer seg bedre.
  • Hold øye med øynene til barnet ditt: Lukker barnet ditt det ene øyet eller legger hodet på skrå når det skal se på noe? Blunker barnet ofte og gnir seg i øynene? Har barnet ditt lesevansker eller forsøker det å unngå nærarbeid? Eller har det ofte hodepine? Da bør det ta en synsundersøkelse som også inneholder en samsynsanalyse.
  • Lærevansker kan sitte i øyet – sjekk samsynet til barna dine: Samsynsproblemer, det vil si hvor godt øynene arbeider sammen, kan forekomme både med og uten dysleksi. Godt samsyn er viktig for å holde fokus når barn skal lære å lese. Problemet kan avdekkes gjennom en synsundersøkelse som inneholder samsynsanalyse.
  • Bruk briller med plastglass: Skolebarn leker mye og er svært aktive. Bruk plastglass i brillene slik at de ikke knuses under lek og skader barnets øyne.

  Vi vil oppfordre alle foreldre, som ikke allerede har gjort det, å undersøke seksåringers syn før skolestart!

Gutt med optikerkostyme

Spesialtilpasset synsundersøkelse for barn

veil. pris 990,-

Bestill time her