Helsedirektoratet har vedtatt at våre butikker kan holde åpent for varesalg og avhenting av briller og linser.

Helsedirektoratet fattet 15. mars vedtak om å stenge optiske virksomheter. 16. mars supplerte direktoratet med et nytt vedtak. Her presiseres det at vi som aktør i optikerbransjen kan holde våre butikker åpne for varesalg og avhenting av briller og linser. Kliniske tjenester, som ordinære synsundersøkelser og helseundersøkelser, kan for tiden ikke utføres. Dette er et viktig tiltak for å begrense spredning Corona-viruset.

I flere kommuner er våre smittevernstiltak godkjent av kommuneoverlegen med tillatelse til å gjennomføre strengt nødvendige og akutte undersøkelser – se om dette gjelder din nærmeste Interoptik-butikk. Vi er i dialog med en rekke av landets kommuner for å få tilsvarende tillatelse for flere av våre butikker. Våre butikksider oppdateres derfor fortløpende.

Hos Interoptik har vi til enhver tid stort fokus på trygghet og sikkerhet for alle våre  kunder og ansatte. Vi har derfor en tydelig handlingsplan for hvordan vi håndterer Corona-viruset samtidig som vi bidrar til å hindre spredning. 

Hva gjør Interoptik for å ivareta kunders og pasienters sikkerhet i forbindelse med Corona eller andre virusutbrudd?

I Interoptik har vi en rekke tiltak og handlingsplaner som trer i kraft dersom en krise eller uforutsett situasjon skulle oppstå. Vi har tydelige varslingsrutiner, beredskapsplan, daglig rapportering og en egen stab som håndterer slike situasjoner.

Hva gjør Interoptik for å hindre spredning av smitte?

Vi har forsterket våre hygienerutiner i alle våre butikker og undersøkelsesrom samt for utstyr i butikk. Vi foretar også en ekstra informasjonsinnhenting fra kunden før undersøkelse. Våre kunder og pasienter vil også se tydelig kommunikasjon om våre forsterkede rutiner i butikk.

Les mer om hvordan du kan beskytte deg best mot smitte her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Hvilke hygienetiltak utføres i butikk?

Alt optikerutstyr rengjøres alltid med desinfiserende servietter mellom hver kunde. Dette er standard prosedyre. I tillegg har optikeren alltid god rutine med grundig håndvask mellom hver pasient/møtepunkt. Det benyttes kun engangshåndklær. Kontaktflater som armlene på pasientstol, dørhåndtak, betalingsterminal og tastatur rengjøres grundig daglig.

Holdes Interoptik-butikker åpent som vanlig?

15. mars fattet Helsedirektoratet vedtak om å stenge optiske virksomheter, i første omgang frem til 26. mars. Dette er et viktig tiltak for å begrense spredning Corona-viruset. Helsedirektoratet vedtok i tillegg, 16. mars, at vi kan holde våre butikker åpne for varesalg og avhenting av briller og linser.

Hvorfor er Interoptik-butikker åpne når enkelte andre aktører holder stengt?

Interoptik følger til enhver tid de presiseringer, retningslinjer og vedtak som fattes av norske myndigheter, herunder Helsedirektoratet. Kliniske tjenester utføres derfor ikke etter vedtak fra Helsedirektoratet 15. mars. 16. mars ble det vedtatt at vi kan holde våre butikker åpne for varesalg og avhenting av briller og linser. I Interoptik har vi til enhver tid stort fokus på trygghet og sikkerhet gjennom våre hygienetiltak. Vi har forsterket våre hygienerutiner i alle butikker med ønske om å ta ekstra godt vare på våre kunder og medarbeidere i denne utfordrende perioden.

Hvorfor stenger dere ikke alle butikker?

Som en aktør i optikerbransjen, utgjør vi en del av helse-Norge. Vi har et ansvar for å bistå pasienter og kunder som har sterkt behov for synshjelpemidler. Helsedirektoratet vedtok 16. mars at vi kan holde våre butikker åpne for varesalg og avhenting av briller og linser. Vi vil til enhver tid rette oss etter Helsedirektoratets anbefalinger - både i forhold til pasienter, kunder og våre medarbeidere i butikk. Vi ser det som en del av vårt samfunnsansvar, og vil etterstrebe å holde våre butikker åpne så fremt vi har mulighet. Du vil imidlertid kunne oppleve at enkelte butikker har begrenset åpningstid - finn din Interoptik-butikk her. I noen tilfeller kan vi også komme til å måtte stenge dersom situasjonen tilsier det.

Finn din nærmeste Interoptik-butikk