Mange tusen nordmenn har sannsynligvis glaukom (grønn stær) uten å vite om det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen. Norsk Glaukomforening har som mål å øke forståelsen for, og kjennskapen om, sykdommen.

– Vi anbefaler at om du kjenner til eller mistenker at det er glaukom i familien, bør du sjekke deg grundig når du er rundt 40 år, sier Charlotte Deijenberg.

Hun er leder for Norsk glaukomforening som består av personer med glaukom, pårørende til personer med sykdommen samt andre interesserte. Totalt har foreningen, som ble stiftet i 1998, omkring 1100 medlemmer.

Norsk glaukomforening

Leder i Norsk Glaukomforening Charlotte Deijenberg jobber for å øke kunnskapen om glaukom.

leder for Norsk glaukomforening

Mange berørte av Glaukom

Glaukom er en fellesbetegnelse på en gruppe øyesykdommer som stort sett utvikler seg langsomt og kjennetegnes ved synsnerveskade og bortfall av synsfelt.

Ny forskning viser at i 2018 var det over 75.000 personer i Norge som ble behandlet med medisin/dråper for grønn stær. Dette tilsvarer 1,4% av befolkningen, så grønn stær er en vanlig sykdom. Det er få personer under 50 år som har glaukom. Men blant de eldre over 70 år, er det 8 prosent som har glaukom. Sykdommen er omtrent like vanlig hos menn og kvinner, men siden det er flere kvinner i den eldste aldersgruppen, er det tallmessig flere kvinner som får behandling.

Den vanligste årsaken til sykdommen er at trykket inne i øyet blir for høyt. Du kan imidlertid også få glaukom om du har lavt- eller normaltrykk i øyet.

– Vi ser nå at stadig flere optikere er flinke til å mistenke sykdommen også ved lavt eller normalt trykk. I en undersøkelse som vi nylig har gjennomført blant våre medlemmer, svarte 33 % at de har normal- eller lavtrykksglaukom. Det samsvarer bra med andre studier. Så det er viktig at også optikere er oppmerksomme på dette, forteller Deijenberg.

Utvikling i riktig retning

Grønn stær utvikler seg ofte i det stille over tid, gjerne over flere tiår, uten noen tydelige symptomer. Det er derfor viktig å oppdage den tidlig, før den har gått for langt i utviklingen. For i ytterste konsekvens kan man ende opp som blind.

– Heldigvis har kunnskapen om og behandlingen av sykdommen blitt mye bedre opp gjennom årene. Et eksempel på dette, er en familie der bestemor hadde glaukom og ble blind. Så fikk neste generasjon det også. Det ble avdekket før hun ble helt blind, men hun så for dårlig til å kunne kjøre bil. Dagens generasjon har også fått påvist glaukom. Det ble imidlertid oppdaget tidlig, slik at han kom raskt i gang med behandling og ser godt nok til å kjøre bil, sier Deijenberg.

Optikere har en viktig rolle

Optikere har henvisningsrett og kan sende kunder direkte til øyelegen om de oppdager sykdomstegn, uten å gå via fastlegen. Siden svært mange er innom en optiker og tar synsundersøkelse jevnlig i forbindelse med briller og linser, fanger ofte optikere opp tegn til glaukom tidlig. Det er en stor fordel.

– I undersøkelsen vår svarte 41 % at de først fikk mistanke om glaukom tilfeldig hos optiker, mens kun 19 % tilfeldig hos øyelege. Det viser at optikere er en veldig viktig førstelinje helsetjeneste for å oppdage glaukom, forteller Deijenberg.

Les om utvidet synsundersøkelse med optopap

En utvidet synsundersøkelse med optomap hos Interoptik omfatter mer enn å finne ut hvilke styrker du trenger i dine briller eller kontaktlinser.

Optiker med kunde og optomap på synsundersøkelse

Forskning på stamceller

I dag er øyedråper, operasjon eller laser de mest vanlige behandlingsformene som blir benyttet, men det skjer mye forskning på feltet for å finne nye og bedre metoder. Foreningen har gode kontakter inn i de ledende forskningsmiljøene i England og USA, slik at de kan rapportere om det som skjer videre. – Det pågår en hel del forskning i disse miljøene på blant annet stamcellebehandling. Da ser de på hvordan de kan bruke stamceller for å reparere synsnerven. De jobber også med å få bedre kunnskap om hvorfor synsnerven kan skades, til tross for at man har et normalt øyetrykk , sier Deijenberg.

Jobber for bedre øyehelsetilbud

I tillegg til å øke kunnskapsnivået om glaukom jobber foreningen aktivt mot politikere for å få Stortinget til å vedta en Nasjonal Øyehelseplan.

– Vi er bekymret for tilgangen til øyehelsetjenester fremover. Det er lange ventetider hos øyeleger og øyeavdelinger på sykehus. Derfor jobber vi for å få på plass en øyehelseplan nå som eldrebølgen kommer for fullt. Øyelegeforeningen (Norsk Oftalmologisk forening) støtter oss også formelt i dette arbeidet, så vi får håpe at vår nye helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol får på plass en plan snarest, sier Deijenberg.

Se også: Glaukomforeningen

Finn din nærmeste Interoptik-butikk

Ditt syn. Vårt ansvar

Derfor er en synsundersøkelse det aller viktigste vi tilbyr.

Dame øye