Det er ikke lett for et barn å vite om de har godt syn eller ikke, derfor er det viktig at alle foreldre sørger for at barna får tatt en grundig synstest hos optiker i forbindelse med skolestart. Det kan ha stor betydning for skolemestringen.
Tekst: Jørgen Heisholt Gundersen | Foto: Marte Haraldsen | Film: Splæsh

– At barnet ditt får en synsundersøkelse når de er rundt seks år gamle, er et minimum. Det synes jeg at vi foreldre skylder barna våre å gjøre, sier optiker Erik Robertstad hos Interoptik Holt i Tønsberg.

barn med godt syn i hverdagen
Skjermbruk kan være både sosialt og lærerikt for barna, så lenge det ikke går på bekostning av uteaktiviteter.
barn med briller på tur
Mange barn får økt lærelyst og mestringsevne etter at de har fått briller.

Viktig med synsundersøkelse før skolestart

Synet er den sansen vi bruker mest, og som barn er helt avhengig av for å få til god læring når de skal gå igjennom mange skoleår. Å kunne se godt er derfor et viktig fundament i skolehverdagen.

– Om barnet ditt vil få plager eller konsentrasjonsvansker som følge av synet, er ikke så lett å kunne forutse som foreldre. Derfor er det så viktig å ta en synstest i forbindelse med skolestart. Det kan være avgjørende for om barna får en god skolestart, forklarer Robertstad.

Lesevansker kan unngås

At barn som har behov for det, får korrigert synet med riktige briller gjør at de slipper å anstrenge seg unødvendig for å kunne se godt. Hvis dette ikke blir avdekket tidlig nok, er det stor sjans for at barnet kan bli ukonsentrert og lei. For godt syn er kjempeviktig for å knekke lesekoden.

– Skolene starter ofte først i tredje eller fjerde klasse med å utrede skrive- og lesevansker hos barn som sliter. Det første de som driver med utredningen ber om, er en synsundersøkelse. Og da er det jo kjempetrist at vi i mange tilfeller oppdager at det rett og slett er synsfeil som trolig er årsaken til at barnet har strevd med å lære seg å lese, sier Robertstad.

lesevansker hos barn kan unngås
Godt syn er ofte avgjørende for å knekke lesekoden. Derfor er det viktig å ta en synstest før barna begynner på skolen.
far og datter på vei til skolen
Det er viktig at foreldre tar med barna til optiker for en synstest i forkant av skolestart.

Barna får med en ekstra brille

Det ligger i barns natur at de skal være aktive og utfolde seg, derfor er det viktig at brillene sitter godt og ikke er til hinder for aktivitetsnivået verken på skolen eller i fritiden. Det er imidlertid ikke til å unngå at brillene av og til går i stykker, særlig for de yngste barna. Dette har Interoptik tatt på alvor.

– Hos Interoptik gir vi med en reservebrille til barna. Det gjør at de til enhver tid har en brille i bakhånd om noe skulle skje med hovedbrillen. Reservebrillen kan de bruke frem til vi får reparert hovedbrillene, forteller Robertstad.

Utendørsaktivitet er bra for øynene

Nyere forskning viser at barn som er mye utendørs og leker, i mindre grad utvikler nærsynthet enn barn som ikke er så mye ute. Det er ulike teorier og spekulasjoner om hva som er årsaksforholdet, men det har ikke forskerne et klart svar på foreløpig.

Om barnet ditt vil få plager eller konsentrasjonsvansker som følge av synet, er ikke så lett å kunne forutse som foreldre.

- Erik Robertstad

– Det som imidlertid kommer frem i forskningen, er at i Norge er det færre barn som blir nærsynte enn i land vi kan sammenligne oss med, som for eksempel England og Tyskland hvor barn kanskje er mer innendørs. Det viser at det kan være god øyehelse å opprettholde den norske modellen med å være mye i aktivitet utendørs, sier Robertstad.

Komplett barnebrille fra kr 1200,-

 

  • Vårt rimeligste tilbud på komplett brille til barn og unge
  • Dette inkluderer innfatning, enstyrkeglass og brilletilpasning
  • Dette er innenfor beløpet som dekkes av NAV, for de barna som trenger behandlingsbriller

Få reservebrille på kjøpet med verdi inntil kr 2500,-

  • Kjøp en brille – velg innfatning og glass fra hele vårt sortiment
  • Reservebrillen består av innfatning til kr 475,- og glass med ripebeskyttelse og antirefleks
  • Ordningen gjelder for barn som er til og med 16 år
  • Kan ikke benyttes med andre rabatter eller «komplett pris barn

Reservebrille til alle barn til og med 16 år

Kjøp en brille til barnet ditt og få en reservebrille med verdi inntil 2500,-

barn med briller og godt syn