Uoppdagede synsfeil gjør at mange barn og unge risikerer å falle utenfor i møtet med virtuell teknologi. De som velger yrkesfag, viser seg å ha større behov for synskorrigering enn andre elever – dette har ingen vært klar over. Ved å ta synet på alvor, kan vi sørge for at denne gruppen får det beste ut av virtuell teknologi både under utdanning og i senere arbeidsliv.
Tekst: Siren Andreassen

Forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge viser at mange elever som tar yrkesfaglig utdanning, har uoppdagede synsproblemer. Det er derfor svært viktig at syn og øyehelse følges opp regelmessig etter den siste obligatoriske 4-års kontrollen på helsestasjonen.

– Et godt syn er helt avgjørende for å kunne ta til seg læring. Nå brukes virtuell teknologi stadig mer i skoleundervisning, og det er viktig å være bevisste på at dette er hjelpemidler som stiller høye krav til godt syn hos elevene, sier Ellen Svarverud, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Universitetet i Sørøst-Norge.

førsteamanuensis Ellen Svarverud ved USN Kongsberg
Optiker og forsker Ellen har forsket lenge på virtuell teknologi og syn. Hun mener det bør være bedre oppfølging av syn i skolealder, ettersom det blir brukt mer og mer teknologi til læring.

Behov for synskorrigering på yrkesfaglig utdanning

Sammen med stipendiat Walter Kibet Yego, forsker Svarverud på koblingen mellom virtuell teknologi og syn. Et av spørsmålene de stiller seg, er hvorvidt alle elever har lik forutsetning for læringsutbytte ved bruk av virtuelle hjelpemidler.

– Vi har blant annet kartlagt synsevnen til lærlinger på yrkesfaglig utdanning. Det viser seg at de som velger yrkesfag har større behov for synskorrigering enn elevene som går studieforberedende. Hverken eleven eller skolen er klar over dette. Likevel forventes det at de skal bruke virtuell teknologi aktivt, sier Svarverud.

Virtuell teknologi som læringsverktøy

Virtuell teknologi er blitt et viktig hjelpemiddel i det norske skolesystemet. Teknologien tar oss med inn i en virtuell verden (VR), eller det som kalles en utvidet virkelighet (AR). Teknologien gir eleven en illusjon av å være i et annet rom hvor de kan utføre ulike erfaringsbaserte oppgaver og handlinger. 

– Virtuell teknologi er i utgangspunktet en smart måte å lære på. En elektrikerlærling kan for eksempel bruke VR-briller til å trene på koblinger i et simulert og sikkert miljø, helt uten fare for personskade, forteller Svarverud.

Walter viser fram AR-briller med HoloLens
Walter viser fram AR-briller med HoloLens som han brukte til å undersøke synsopplevelsen til utvalget av lærlinger i forskningsprosjektet.

Må kunne oppfatte 3D

Virtuell teknologi fungerer godt – men kun for elever med god synsevne. For å ha nytte av teknologien, må du nemlig kunne oppfatte 3D. Det krever at begge øynene fungerer godt sammen og at de klarer å fokusere.

– Det er dessverre mange som lever med synsproblemer som gjør det vanskelig å oppfatte 3D. Vi vet for eksempel at nesten 1 million nordmenn har sårbart eller redusert samsyn. Det er en stor gruppe, bestående av både barn og voksne, som risikerer å få dobbeltsyn, bli uvel eller slitne når de bruker virtuell teknologi. For dem vil hjelpemidlet bli en hindring, poengterer forskerne fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Sjekk barnas syn jevnlig

Faren for å falle utenfor i møtet med ny teknologi kan reduseres ved å ta synsproblemer på alvor. Svarverud og Yego anbefaler at alle som skal bruke virtuell teknologi i hverdagen, bør gå til regelmessige synsundersøkelser. Spesielt barn og unge bør sjekke synet hvert eller annethvert år frem til fylte 20 år.

– Synet endrer seg gjennom oppveksten. Synsbehovet til en femåring er ikke det samme når de er 15 år. Det er derfor viktig å sjekke synet ofte og grundig. Vi ønsker et statlig opplegg for synstesting på elever helt opp til videregående nivå, påpeker Svarverud.

Grundige synsundersøkelser tilpasset barn

Synet er den sansen vi bruker mest, og som barn er helt avhengig av for å få til god læring når de skal gå igjennom mange skoleår. Å kunne se godt er derfor et viktig fundament i skolehverdagen. Alle barn bør undersøkes av optiker regelmessig for å bevare et godt syn gjennom hele livet.

Finn din nærmeste Interoptik-butikk