Øyesykdommen AMD rammer voksne over 50 år og er en vanlig årsak til synstap i Norge. Svanhild var plaget med følelsen av sensitive og irriterte øyne. Hun fikk konstatert AMD under en rutineundersøkelse hos Interoptik, men ble det oppdaget i tide?

– Min mor hadde øyesykdommen AMD. Hun ble gradvis mer svaksynt, og det var ingenting som kunne stanse utviklingen. Da hun døde, var hun nesten helt blind. Dette vil jeg ikke oppleve, sa jeg til søsteren min, og jeg lovet meg selv å undersøke øynene mine hos optiker regelmessig, forteller Svanhild.

Svanhild har foretatt jevnlige undersøkelser hos Interoptik Bømlo siden 1999. Det var under en utvidet synsundersøkelse i 2015, at optiker Frode Larsen oppdaget et tidlig stadium av tørr AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon).

Strikking og kryssord ble vanskelig

– Jeg kaller meg selv for en «kryssoman». Kryssord er min store lidenskap og jeg kan sitte med det i timevis, forteller Svanhild. –  Det samme gjelder strikking. Men så merket jeg at det ble vanskelig å fokusere blikket. Store og utfordrende strikkemønstrene klarte jeg ikke lenger.

AMD-pasienter opplever tapt eller redusert skarpsyn. Der noen har vansker med å se bokstaver eller rette linjer, kan andre ha utfordringer med å kjenne igjen ansikter eller få tomme områder i synsfeltet. For Svanhild innebar sykdommen en gradvis svekking av skarpsynet: – Jeg merket at øynene mine ble mer og mer irriterte. Jeg ble også mer sensitiv for lys, og tenkte at nå er det noe på ferde. Jeg går til regelmessige synsundersøkelser, men denne gangen bestilte jeg faktisk en time før jeg fikk innkallingen, forteller hun.

Optiker med kunde på synsundersøkelse
Optiker Frode Larsen med Svanhild på synsundersøkelse

AMD forstyrrer synsprosessen

–  Aldersrelatert makuladegenerasjon er en utbredt årsak til synsreduksjon i Norge. I en naturlig synsprosess blir cellenes avfallsstoffer sendt ut i blodomløpet, men dersom prosessen blir forstyrret, kan det i løpet av årene samle seg en opphopning bak netthinnen, forteller optiker Larsen ved Interoptik Bømlo. Dette samles i små klumper, som hindrer netthinnens synsprosess.

Det finnes to typer AMD, en tørr og en våt variant, der den tørre er den vanligste. Det er fremdeles usikkert hvorfor noen utvikler AMD og andre ikke. Tilstanden er arvelig, men risikoen øker for personer som har røyket mye, har et dårlig kosthold eller er i generelt dårlig form. For de aller fleste vil tørr AMD ha en langsom utvikling: – Det er viktig at vi følger nøye med på utviklingen slik at vi får tatt tak i sykdommen på riktig tidspunkt, forteller optiker Larsen.

Hva er symptomene på AMD?

Det er få symptomer på AMD – spesielt på et tidlig stadium. Noen merker lite, mens andre opplever at det blir vanskeligere å lese, selv med riktige lesebriller, og at bokstavene beveger seg eller forsvinner helt. Avfallsstoffene står rett og slett i veien for synsprosessen. Det betyr at enkelte felt i synet blir borte eller sterkt forstyrret. Du kan også oppleve at linjer blir buet. Sykdommen har en viss arvelighet, så det å undersøke øynene regelmessig er viktig.

Avdekker sykdom med avansert teknologi

En utvidet synsundersøkelse, er den beste måten å avdekke AMD på.

– Vi i Interoptik bruker Optomap-scan og OCT-scan, for å kunne se nøyaktig hvordan netthinnen ser ut. Da får vi høyoppløselige bilder raskt, helt uten smerte og ubehag for pasienten, forklarer Larsen.

En Optomap-maskin tar høyoppløselige bilder av netthinnens overflate. Når disse kombineres med dybdebilder fra en OCT-scan, har Interoptik gode forutsetninger for å avdekke sykdomstegn tidlig: – Tilgangen på denne teknologien gjør at vi kan sette i gang forebyggende tiltak på et mye tidligere stadium enn før, konkluderer Larsen.

Optiker med Svanhild på synsundersøkelse
Optiker Larsen tar en optomap-scan av øynene til Svanhild.

Holder sykdommen i sjakk med vitaminbehandling

Hvis sykdommen får utvikle seg fritt, vil skarpsynet svekkes over tid og kan føre til blindhet. For å holde sykdommen i sjakk, er det viktig å komme i gang med behandling raskt.

– Behandling for tørr AMD, som Svanhild har, er en sammensetning av vitaminer og mineraler gitt i riktig dose. Dette er ikke en vanlig multivitamin eller en blanding som du kan prøve deg frem til selv, men et preparat som heter Ophtamin, forteller Larsen. Studier viser at behandlingen er effektiv på å bremse utviklingen av AMD.

– Ved våt AMD, er vi helt avhengig av å fange opp sykdommen tidlig. Når tilstanden avdekkes, henviser vi deg direkte videre til sykehus for behandling. Det er viktig å huske at våt AMD utvikler seg mye raskere enn den tørre varianten, derfor er det viktig at du kommer regelmessig til undersøkelser selv om du kanskje føler at det ikke er noen forandring, påpeker Interoptikeren.

Portrett av Svanhild
Svanhild oppfordrer til å undersøke syn og øyehelse jevnlig.
Portrett av Svanhild

Aldersrelatert Makula Degenerasjon

Aldersrelatert Macula Degenerasjon, som på folkemunne blir kalt forkalkning, er den største årsaken til varig synshemming hos personer over 50 år i Norge.

AMD - forkalkning på øyet

Synet er ditt vindu mot verden, og det du ser vekker ofte følelser.

Små og store øyeblikk fester seg på netthinnen og skaper minner for livet. Med enkle grep kan du beskytte og ta vare på øynene dine, og det starter med en synsundersøkelse.

Nærbilde av et øye med verdenskart manipulert inn