Etter hvert som vi blir eldre skjer det en generell svekkelse av synet. Dette er helt naturlige endringer som i de eller fleste tilfeller ikke vil føre med seg dramatiske endringer i synet.

Det du må passe på er at du har gode briller tilpasset akkurat deg. I tillegg vil du merke at behovet for god belysning øker.

Blending fra lyskilder og vinduer er en viktig kilde til redusert synskomfort, noe mange glemmer å ta hensyn til i hverdagen. Benytt persienner og annen solskjerming foran vinduer når solen er lav og skinner rett inn i rommet.

Gunnen til at du vil oppleve større problemer med blending ettehvert som du blir eldre er at øyelinsen blir stivere. Et resultat av dette er at lyset spres mer inni øyet og du vil oppleve blendingen som mer plagsomt.

Enkelte aldersrelaterte øyesykdommer kan også redusere evnen til å se godt. Noen øyesykdommer er mer alvorlige enn andre og kan i verstefall resultere i blindhet.