Om én generasjon vil halvparten av oss være nærsynte

9. MARS 2016

Nærsynthet hos barn

I år 2050 vil halvparten av verdens befolkning være nærsynte. Blant disse vil nær en milliard være alvorlig nærsynte, noe som kan gi øyesykdommer.

Dette er beregninger fra fersk forskning fra The University of New South Wales i Sydney. I dag er ca 35 % av befolkningen nærsynte.

I land vi kan sammenligne oss med, er nærsynthet hos barn i alderen 12 - 13 år på ca. 30 - 40 %. I mange asiatiske land er tilsvarende tall på hele 50 - 70 %. Har du barn, har du et ansvar for å legge til rette for best mulig utvikling av synet deres. Synet er en viktig sans å ta vare på, så vær bevisst på disse tre tipsene:

 

  1. Sørg for at barnet ditt er ute! Utendørsaktiviteter er en viktig miljøfaktor for synsutviklingen hos barn og unge. Da trenes øynene til å fokusere på flere avstander. 
  2. Pass på å holde god avstand til bok eller digitale skjermer. Ved lesing bør man sitte på minimum 35 cm avstand.
  3. Ta korte pauser i nærarbeid, noen ganger hver time. Se opp, og fest blikket på et punkt langt unna.

 

Dette kan påvirke nærsynthet:

Utendørsaktiviteter og syn: 

Barn som tilbringer lite tid utendørs og mye tid med nærarbeid, har 2 -3 ganger større sannsynlighet for å bli nærsynte. Årsaken til at utendørs aktivitet har så stor påvirkning på utviklingen av nærsynthet er uklar. Det spekuleres i at både høyere lysintensitet og lysets spektrale sammensetning spiller en rolle. I tillegg blir sidesynet i større grad stimulert når man driver med uteaktiviteter.

Barn, nærarbeid og syn: 

Barn som leser kontinuerlig i mer enn 30 minutter har større sannsynlighet for å utvikle nærsynthet enn barn som tar hyppigere pauser. Samtidig har barn som leser med mindre avstand enn 30 cm 2.5 ganger økt sannsynlighet for å være nærsynte. Til mer tid som brukes på lesing og nærarbeid, til større er sannsynligheten for nærsynthet. Årsaksforholdet er imidlertid mer uklart, og det er vanskelig å evaluere om det er nærarbeidet i seg selv, eller andre medfødte egenskaper eller væremåte som spiller inn. 

Arv og nærsynthet: 

Barn med en og to nærsynte foreldre har henholdsvis 2 og 8 ganger høyere risiko for å utvikle nærsynthet. I tillegg er det slik at jo høyere nærsynthet foreldrene har, jo større er risikoen for å utvikle nærsynthet.  

Rådet er å være bevisst disse faktorene – det kan være med å utvikle synet til barnet ditt positivt.

Flere av våre Interoptik-butikker tilbyr Drømmelinser som bremser utviklingen av nærsynthet: 

Referanser:

1)    Pan CW, Ramamurthy D, Saw SM. Worldwide prevalence and risk factors for myopia. Ophthalmic & Physiological Optics 2012, 32, 3-16.
2)    Midelfart A, Kinge B, Midelfart S & Lydersen S. Prevalence of refractive errors in young and middle-aged adults in Norway. Acta Ophthalmol Scand 2002; 80: 501-505
3)    Aller TA, Wildsoet C. Bifocal soft contact lenses as a possible myopia control treatment: a case report involving identical twins. Clin Exp Optom. 2008;91:394-399.
4)    Walline JJ. The Effect of Soft Bifocal Contact Lenses on Myopia Progression in Children. Presented at: American Academy of Optometry; 2011; Boston, MA.

SKREVET AV

Erik Robertstad

Erik Robertstad

Erik er optiker med utdannelse fra Universitetet i Wales. Han har tidligere jobbet ved Moorfields Eyehospital i London, og har i løpet av de siste 15 årene jobbet i Interoptik Holt i Tønsberg. Han er også en utmerket veileder, underviser og sensor for Optometristudentene ved Høgskolen i Buskerud

Les mer om Erik