Prisene er veiledende og lokale variasjoner kan forekomme.

Synsundersøkelse

Utvidet synsundersøkelse med Optomap: 990,-

 • Innledende samtale med behovsavdekking
 • Optomap-scan av netthinnen
 • Utmåling av brillestyrke
 • Samsynsevaluering
 • Måling av øyetrykket
 • Synsfeltevaluering
 • Undersøkelse av hornhinne og øyelinse
 • Oppsummering av evaluering av funn og behov

Basis synsundersøkelse: 690,-

 • Innledende samtale med behovsavdekking
 • Utmåling av brillestyrke
 • Måling av øyetrykket
 • Standard netthinneundersøkelse
 • Oppsummering av evaluering av funn og behov

Tørre øyne

Tørre Øyne konsultasjon inkl. osmolaritetsmåling: 1090,-

For deg som har eller lurer på om du har tørre øyne. Vi foretar separate målinger uavhengig av synsundersøkelsen for å evaluerer om det er produksjonen av tårevæske som er for liten, eller om fordampningen er for høy. Resultatet av konsultasjonen er et behandlingsprogram tilpasset dine behov.

Vi måler også osmolariteten i tårefilmen med hjelp av TearLab.

Dette er en moderne test for å måle stoffmengden av løse molekyler og ioner i tårefilmen. En osmolaritet på over 308 mOsms/L indikerer tørre øyne. Resultatet av målingen er med å bestemme hvilken behandling som er best egnet for deg. Alle butikker som har dette apparatet bruker dette som en del av diagnostiseringen av tørre øyne. 

Tørre Øyne konsultasjon: 690,-

For deg som har eller lurer på om du har tørre øyne. Vi foretar separate målinger uavhengig av synsundersøkelsen for å evaluerer om det er produksjonen av tårevæske som er for liten, eller om fordampningen er for høy. Resultatet av konsultasjonen er et behandlingsprogram tilpasset dine behov.

Etterundersøkelse tørre øyne inkl. osmolaritetesmåling: 890,-

Etter 6-8 uker etter tørre øyne konsultasjonen tar vi en oppfølgingskontroll for å evaluere hvor godt behandlingen har fungert og hvilke forhåndsregler du skal ta for å motvirke tørre øyne i fremtiden. Alle butikker som har TearLab bruker dette som en del av etterundersøkelsen av tørre øyne for å se om osmolariteten har bedret seg ved hjelp av behandlingen. 

Etterundersøkelse tørre øyne: 590,-

Etter 6-8 uker etter tørre øyne konsultasjonen tar vi en oppfølgingskontroll for å evaluere hvor godt behandlingen har fungert og hvilke forhåndsregler du skal ta for å motvirke tørre øyne i fremtiden.

Osmolaritetsmåling: 400,-

Dette er en moderne test for å måle stoffmengden av løse molekyler og ioner i tårefilmen. En osmolaritet på over 308 mOsms/L indikerer tørre øyne. Resultatet av målingen er med å bestemme hvilken behandling som er best egnet for deg.

Kontaktlinser

Utvidet øyehelseundersøkelse: 990,-

 • Innledende samtale med behovsavdekking
 • Optomap- scan av netthinnen
 • Utmåling av brille- og kontaktlinsestyrke
 • Måling av trykket i øyet
 • Synsfeltsevaluering
 • Undersøkelse av hornhinne og øyelinse
 • Vurdering av kontaktlinsetilpassingen og info om evt. nye og bedre egnet produkter
 • Oppsummering av funn og behov

Basis øyehelseundersøkelse: 690,-

 •  Innledende samtale med behovsavdekking
 • Utmåling av kontaktlinsestyrke
 • Undersøkelse av hornhinne
 • Vurdering av kontaktlinsetilpassingen og info om evt. nye og bedre egnet produkter
 • Oppsummering av funn og behov

Utvidet nytilpasning av kontaktlinser: 1440,-

 • Innledende samtale med behovsavdekking
 • Optomap- scan av netthinnen
 • Utmåling av brille- og kontaktlinsestyrke
 • Måling av øyetrykket
 • Synsfeltsevaluering
 • Måle hornhinnens krumning
 • Undersøkelse av hornhinne og øyelinse
 • Få på seg de mest egnet kontaktlinsene
 • Vurdering av kontaktlinsetilpasningen
 • Ha på seg linsene og oppleve komfort og synsegenskap
 • Opplæring i håndering av kontaktlinser. Lære seg å ta de av og på.
 • Oppsummering av funn og behov
 • Avtale oppfølgingskontroll som er inkl. i nytilpasningsprisen

Basis nytilpasning: 1140,-

 • Innledende samtale med behovsavdekking
 • Utmåling av brille- og kontaktlinsestyrke
 • Måling av øyetrykket
 • Synsfeltsevaluering
 • Standard netthinne undersøkelse
 • Måle hornhinnens krumning
 • Undersøkelse av hornhinne og øyelinse
 • Få på seg egnet kontaktlinser
 • Vurdering av kontaktlinsetilpasningen
 • Ha på seg linsene og oppleve komfort og synsegenskap
 • Opplæring i håndering av kontaktlinser. Lære seg å ta de av og på
 • Oppsummering av funn og behov
 • Avtale oppfølgingskontroll som er inkl. i nytilpasningsprisen

Utvidet nytilpasning av spesiallinser: fra 1550,-

 • Innledende samtale med behovsavdekking
 • Optomap- scan av netthinnen
 • Utmåling av brille- og kontaktlinsestyrke
 • Måling av øyetrykket
 • Synsfeltsevaluering
 • Måle hornhinnens krumning
 • Undersøkelse av hornhinne og øyelinse
 • Få på seg de mest egnet kontaktlinsene. Når det er spesiallinser så må disse ofte bestilles inn og videre oppfølging avtales
 • Vurdering av kontaktlinsetilpasningen
 • Ha på seg linsene og oppleve komfort og synsegenskap
 • Opplæring i håndering av kontaktlinser. Lære seg å ta de av og på.
 • Oppsummering av funn og behov
 • Avtale oppfølgingskontroller som er inkl. i nytilpasningsprisen

Annet

Synsundersøkelse for førerkort: 840,-

Vi undersøker alt det nødvendige etter førerkortforskriften pr. 1. oktober 2016 ved ditt syn for å fylle ut førerkortattesten, samt øyehelse og anbefaling vedrørende behov for synskorrigering. 

Det er fint om du ved bestilling av time kan si til optikeren din at du trenger en førerkortattest, slik at alle deler av attesten blir utfylt når du er til undersøkelse. 

 NB: Attesten kan ikke være eldre enn 3 mnd. når du skal ta oppkjøring.

Du kan også bestille time via tlf. Finn din nærmeste Interoptiker her: