Helsedirektoratet fattet 15. mars vedtak om å stenge optiske virksomheter. 16. mars supplerte direktoratet med et nytt vedtak. Her presiseres det at vi som aktør i optikerbransjen kan holde våre butikker åpne for varesalg og avhenting av briller og linser. Kliniske tjenester, som ordinære synsundersøkelser og helseundersøkelser, kan for tiden ikke utføres. Dette er et viktig tiltak for å begrense spredning Corona-viruset. Levering av Linseavtalen går som normalt.

I flere kommuner er våre smittevernstiltak godkjent av kommuneoverlegen med tillatelse til å gjennomføre strengt nødvendige og akutte undersøkelser – se om dette gjelder din nærmeste Interoptik-butikk. Vi er i dialog med en rekke av landets kommuner for å få tilsvarende tillatelse for flere av våre butikker. Våre butikksider oppdateres derfor fortløpende.

Vedrørende avhenting av briller eller kontaktlinser:

Alle kunder som har bestilt briller eller linser, vil få SMS fra sin butikk for eventuell henting av varene.

Har du spørsmål om din Linseavtale?

Kontakt Kundeservice Linseavtalen:

Mandag - fredag: 09:00 - 17:00

Tlf: 219 39 509 (vanlig telefontakst) 

E-post: post@interoptiklinser.com

Kontakt vår bedriftsavdeling:

E-post: his@interoptik.no

 

Har du andre spørsmål

Kontakt kundeservice

E-post: post@interoptik.no 

Finn kontaktinfo til din Interoptik forhandler her: