a a a

Retinitis pigmentosa - kikkertsyn

En av tilstandene som ofte er arvelige er tilstanden mange omtaler som ”kikkertsyn”. Bakgrunnen for dette navnet er den effekten den får på synet. Egentlig heter tilstanden Retinitis Pigmentosa, og er i realiteten en gruppe med netthinnesykdommer. Felles for disse er at synsfeltet over tid innsnevres, og hos endel resulterer i blindhet.

Slik kan synet bli med kikkertsyn.

Symptomer på kikkertsyn

Første tegn er ofte at mørkesynet blir dårligere. Etterhvert forsvinner mer og mer av sidesynet, og i et langtkomment stadie føler man at man har et synsfelt på linje med det man har når man ser gjennom en kikkert, derav uttrykket ”kikkertsyn”.

Sykdomsutvikling

Personer med Retinis Pigmentosa har gjennom arv fått en mutasjon i arvemassen. Netthinnens funksjon blir dermed ikke optimal. For å kunne stille en slik diagnose baserer man seg på øyenbunnsfoto, synsfeltundersøkelser og symptomer. Ofte benyttes det også en spesiell undersøkelse som kalles elektroretinografi, som måler signaler fra cellene i den bakre veggen på øyet, netthinnen. Les mer om informasjon om øyets oppbygning.

Disse cellene mister gradvis sin funksjon og dør, hvilket gjør at synet blir dårligere og synsfeltet blir mindre. Hvordan tilstanden utvikler seg er veldig individuelt. Ved 30- års alder vil ca. 75% ha merket forandringer i synet, men mange av disse ser godt nok til å kunne fortsette i sitt arbeide ytterligere en periode.

Behandling

Så langt har det ikke vært mulig å finne en fullgod behandling for disse tilstandene. Internasjonalt er det derimot intens forskning på dette området, noe som blant annet har resultert i nye medikamenter, og også implantater som elektroniske sender synssignalene til hjernen. Denne utstrakte forskningen forventes å gi resultater, slik at man på sikt skal kunne finne mer optimale løsninger for den enkelte.

Blending av lav sol kan være farlig i trafikken

2015-10-14

Du har sikkert merket at nå står solen lavere på himmelen og at du lettere blir blendet av den. Som sjåfør kan du oppleve at den plutselig treffer deg rett i øynene. Da kan det bli vanskelig å se både veien og medtrafikanter. Jo eldre du blir, jo mer blendet blir du av både sol og møtende lykter.

Flere innlegg på Optikkbloggen

Del