Grå stær

Grå stær, eller Katarakt, er en normal aldersforandring som påvirker linsen inne i øyet. I tillegg kan enkelte sykdommer eller medisiner resultere i grå stær. Det å være eksponert for UV-ståler over tid kan også fremskynde utviklingen.

Slik kan synet bli med grå stær.

Årsaken er at UV-strålene i sollyset i stor grad stopper i øyelinsen og får denne til å endre seg. Dersom linsen utsettes for skade kan også katarakt oppstå, og enkelte har også medfødt grå stær. Sistnevnte kan blant annet skje dersom den kommende moren har røde hunder i løpet av svangerskapet.Uansett årsak er resultatet at den ellers klare linsen blir gråaktig, og derfor vanskeligere å se gjennom. 

Grå stær er den mest utbredte øyesykdommen i Norge, og omtrent 5% av de som har fått denne diagnosen har behov for operasjon.

Symptomer på grå stær

Noen opplever først at de blir mer nærsynte enn opprinnelig, noe som ellers ikke er så vanlig når man har passert 50 år. Dobbeltsyn og tåkesyn er også vanlig, og mange legger merke til at omgivelsene blir mer gråbrune og duse. Økt blending i sterkt sollys er også et vanlig symptom, da lyset spres når det går gjennom den uklare linsen, se nedenstående illustrasjon.Symptomer på grå stær.

Behandling

Det er i dag kun operasjon som kan fjerne grå stær. Dette er i dag en rutineoperasjon og skjer poliklinisk. Selve operasjonen tar under en time, og innebærer at den naturlige linsen byttes ut med en ny kunstig linse.

Få barna utendørs i sommerferien

2015-06-11

Nærsynthet er i ferd med å bli et sofagris-syndrom blant barn. Selv om nærsynthet kan korrigeres med briller eller linser må vi huske at det følger både yrkesmessige begrensninger og økt risiko for øyesykdommer med nærsynthet.

Flere innlegg på Optikkbloggen

Del