Grå stær

Grå stær, eller Katarakt, er en normal aldersforandring som påvirker linsen inne i øyet. I tillegg kan enkelte sykdommer eller medisiner resultere i grå stær. Det å være eksponert for UV-ståler over tid kan også fremskynde utviklingen.

Slik kan synet bli med grå stær.

Årsaken er at UV-strålene i sollyset i stor grad stopper i øyelinsen og får denne til å endre seg. Dersom linsen utsettes for skade kan også katarakt oppstå, og enkelte har også medfødt grå stær. Sistnevnte kan blant annet skje dersom den kommende moren har røde hunder i løpet av svangerskapet.Uansett årsak er resultatet at den ellers klare linsen blir gråaktig, og derfor vanskeligere å se gjennom. 

Grå stær er den mest utbredte øyesykdommen i Norge, og omtrent 5% av de som har fått denne diagnosen har behov for operasjon.

Symptomer på grå stær

Noen opplever først at de blir mer nærsynte enn opprinnelig, noe som ellers ikke er så vanlig når man har passert 50 år. Dobbeltsyn og tåkesyn er også vanlig, og mange legger merke til at omgivelsene blir mer gråbrune og duse. Økt blending i sterkt sollys er også et vanlig symptom, da lyset spres når det går gjennom den uklare linsen, se nedenstående illustrasjon.Symptomer på grå stær.

Behandling

Det er i dag kun operasjon som kan fjerne grå stær. Dette er i dag en rutineoperasjon og skjer poliklinisk. Selve operasjonen tar under en time, og innebærer at den naturlige linsen byttes ut med en ny kunstig linse.

Optikerbloggen

Kontaktlinser for reduksjon av nærsynthet hos barn og unge

2014-03-04

Omtrent 35 % av den norske befolkningen er nærsynte (1). I land vi kan sammenligne oss med, er nærsyntheten hos barn i alderen 12-13 år på ca 30% - 40% (2). I mange asiatiske land er tilsvarende tall 40-50%. Utendørsaktiviteter, nærarbeid, utdannelse og arv er faktorer som påvirker graden av nærsynthet. Ny forskning på spesielle kontaktlinser som reduserer nærsynthetsutviklingen viser lovende resultater.

Flere innlegg på Optikkbloggen

Del