Diabetes

Har du diabetes (sukkersyke), må du gå til regelmessige kontroller. Det er viktig fordi du har en større risiko for å utvikle en netthinnesykdom, kalt diabetes retinopati. Et høyt blodsukker over tid er hovedårsaken til skadene på netthinnen.

Slik kan synet bli med sykdommen diabetes.

Jo flere år du har hatt diabetes, jo større er derfor risikoen for å få diabetes retinopati. Andre risikofaktorer som kan fremskynde utviklingen av tilstanden hos diabetes-pasienter er blant annet røyking, høyt blodtrykk og høyt kolesterolnivå.

I praksis har da sukkersyken medført at de små blodårene på netthinnen har blitt helt eller delvis tette. Kroppen kompanserer for dette ved å danne nye blodårer for å sikre at tilførselen av næring til de omkringliggende cellene opprettholdes. Slike nydannede blodårer er derimot sprøere, og risikoen for blødninger er dermed større. Se nedenstående illustrasjon. Slike blødninger og arrdannelser, resulterer i nedsatt syn.

Jo tidligere du kommer til behandling, jo større er sannsynligheten for et godt resultat.

Symptomer på diabetes

Grad av symptomer varierer, avhengig av hvor på netthinnen skaden har inntruffet,og hvor stor den er. Synsfeltutfall og sløret syn er derimot de vanligste symptomene. De gradvise forandringene i øynene merkes derimot ikke, noe som i seg selv er en risiko. Årlige undersøkelser er derfor viktig.

Behandling

Det er idag ingen garanti for å få et forbedret syn når man behandles for diabetes retinopati. Behandlingen går ut på å redusere risikoen for en forverring av synstilstanden, og gjennomføres ved laserbehandling eller operasjon. Aller viktigst er derfor en godt kontrollert diabetes.

Diabetes retinopati kan avhjelpes med for eksempel luper, lupebriller, filterbriller, kikkerter og forstørrende-TV.

Blending av lav sol kan være farlig i trafikken

2015-10-14

Du har sikkert merket at nå står solen lavere på himmelen og at du lettere blir blendet av den. Som sjåfør kan du oppleve at den plutselig treffer deg rett i øynene. Da kan det bli vanskelig å se både veien og medtrafikanter. Jo eldre du blir, jo mer blendet blir du av både sol og møtende lykter.

Flere innlegg på Optikkbloggen

Del